Tuỳ theo nhu cầu của Quý khách:
– Nếu duy trì bổ thận tráng dương thì dùng 1 viên/ngày trong 2 tháng.
– Nếu muốn tăng cường sinh lực, sinh lý thì có thể uống 1 viên/lần x 2 lần ngày, uống trong 15 ngày, sau đó tạm nghĩ 1 tuần và tiếp tục dùng lại để duy trì sinh lực, sinh lý.
– Nếu dùng cho mãn dục nam, cần uống thường xuyên với liều 1 viên/lần/ngày.